Inez Jung
Kapelweg 121
3818 BH Amersfoort
☎ 06-54757638
inez.jung53@gmail.com

Registratiegegevens

index

Registernummer: 1990.0052.

Ik ben geregistreerd lid van de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeorienteerde (psycho)Therapie). De vereniging stelt formele eisen aan het lidmaatschap en staat garant voor een gedegen opleiding en aantoonbare bekwaamheid. Bovendien hanteert deze vereniging een strenge beroepscode voor alle leden en kent zij een klachtrecht.

Geregistreerd Registertherapeut <a href="http://www.rbcz.nu/" target="_blank">RBCZ BZR®</a>

Licentienummer: 808027B

Ik ben geregistreerd als basisregister therapeut bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Voor het tuchtrecht ben ik aangesloten bij de Stichting (RBCZ/TCZ), Stichting Complementaire Tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de natuurlijke gezondheidszorg.

Overige gegevens

KvK-nummer:      32151757
AGB-Codes:        op te vragen bij Inez Jung